S4C

 • 1910002_376304029188248_3119498164893054827_n

  Do you live in Blaenau Gwent? Learning Welsh with and want to practice? Do you have/care for young children (newborn to preschool age?)?

  Come along to Cylch Ti a Fi, where you can meet other parents/carers, play with your children and practice your Welsh in a warm, friendly and informal atmosphere.

  Fun, games, songs and stories. Croeso cynnes i bawb/warm welcome to all!

  Dydd Mawrth/Tuesday:
  Cylch Ti a Fi Six Bells, St Johns Church, Six Bells 9.30-11.00
  Cylch Ti a Fi Babi Bach, Waunlwyd Youth Community Centre, Ebbw Vale, 1.00-2.30

  Dydd Mercher/Wednesday:
  Cylch Ti a Fi Parc Bryn Bach, Bryn Bach Park, Tredegar 9.30-11.00 Cylch Ti a Fi Tic Toc, Meithrin Tic Toc, Deighton Primary School, Tredegar 9.30-11.00

  Dydd Gwener/Friday: Cylch Ti a Fi Bro Helyg, Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Helyg, Rising Sun Industrial Estate, Blaina 9.30-11.00

  Contact/Cysyllter: Kate Painter 07950 748283

  Posted 4 months ago.
 • 1509246_10150002137498325_1584423246374331045_n

  Welsh Club Preston. FREE showing of S4C/Pendefig film "Hedd Wyn" Tuesday 16 September at New Continental, South Meadow Lane. Doors open 6.30. Croeso I bawb.

  Posted 5 months ago.
 • Default_profile_5_normal
  Hwb TV hwbtv Balloon-twitter-left

  Hello! If you were looking for the Hwb crew, they are now over here @dalati .

  Posted 6 months ago.
 • Default_profile_5_normal
  Hwb TV hwbtv Balloon-twitter-left

  Helo! Os oeddech chi'n chwilio am griw Hwb, mae nhw nawr draw fan hyn @dalati .

  Posted 6 months ago.
 • 10171920_288103018032561_2030291843_t

  Adnodd yr wythnos / resource of the week - Ap Eisteddfod yr Urdd / An app for the Urdd Eisteddfod - http://www.urdd.org/en/eisteddfod/ap-urdd

  Posted 10 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  Unfortunately Hwb will be coming to an end in May. For more info click here. Thanks, Team Hwb
  https://t.co/DSh4O7J8GY http://t.co/qmg2t3efhx

  Posted 11 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  Yn anffodus ym mis Mai mi fydd Hwb yn dod i ben.Dyma'r linc i ddarllen mwy. Diolch, Criw Hwb. https://t.co/DSh4O7J8GY http://t.co/i6v3O7tEpS

  Posted 11 months ago.
 • 41806_170400506406204_1622342719_q
  Hwb Balloon-facebook-left

  Gair bach i roi gwybod y bydd 8 rhaglen olaf Hwb yn cael eu darlledu o'r 23ain o Fawrth ymlaen, gyda'r rhaglen olaf un yn darlledu ar Fai 11eg. Felly mwynhewch y rhaglenni a diolch i chi i gyd am wylio, am gyfrannu ac am ddysgu Cymraeg. Daliwch ati ac fe fydd gan S4C wasanaeth newydd i ddysgwyr yn dechrau fis Medi nesaf.
  Tîm Hwb. x

  Just a note to let you know that the last 8 programmes of Hwb will be broadcast from the 23rd of March - with the last programme on May the 11th. Enjoy the final programmes and thank you all for watching, for contributing and most of all for learning Welsh. Keep at it and there will be a new service for learners on S4C in September.
  The Hwb team x

  Posted 11 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  @tahl @gwilymed Diolch Di!

  Posted 11 months ago.
 • Nnokl6k__normal
  Andrew TOMMO Thomas TOMMORADIO Balloon-twitter-left

  Diolch i criw @fflictv am bore yma. Gret ffilmio @hwbtv . Thanks to all the crew for inviting me on their chat show this morning.

  Posted 11 months ago.
 • 1460372321a157cd2d72b3bde5746da9_normal

  @hwbtv The Dan Lynn James Scholarship £1000 supports Welsh learners to learn and use their Welsh everyday. Apply by 1 April: jmt@aber.ac.uk

  Posted 11 months ago.
 • Stag_bren_normal

  End of shoot @hwbtv heno, dathlu dwy flynedd hapus iawn o weithio efo dysgwyr! Dros 100 awr o tv! Iechyd da bawb! http://t.co/BD88iYyhR3

  Posted 11 months ago.
 • Ib7nofmpw2a

  Helo, ble mae Hwb? Dw I ddim yn medru copio heb Hwb pob wythnos. Dw I wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua tair blynedd rwan a mwynhau y sioe yn fawr iawn! Diolch chi.

  Posted 11 months ago.
 • 1118623_100007760464123_135128074_q

  I am trying to learn welsh myself I need help ,sian, just to speak sentence .helppp

  Posted 11 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  Aduniad @s4cariad ar @s4c dydd Sul yma am 16.50 / The @s4cariad Reunion, this Sunday on S4C at 16.50. #nantgwrtheyrn http://t.co/w5S1BRI2wG

  Posted 12 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  Don't forgot to tune in to the @s4cariad Reunion, Sunday on @s4c at 16.50. The crew will be reunited at Nant Gwrtheyrn for a weekend of fun.

  Posted 12 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  Cofiwch wylio Aduniad @s4cariad ar Hwb ar ddydd Sul am 16.50. Bydd y criw yn cwrdd unwaith eto yn Nant Gwrtheyrn am benwythnos o hwyl.

  Posted 12 months ago.
 • Cai-2012_normal
  cariad@iaith s4cariad Balloon-twitter-left

  Pa 'celebs' hoffech chi weld ar Cariad@Iaith 2014?

  Posted 12 months ago.
 • Llun_twitter_normal
  Pegi Talfryn PegiNant Balloon-twitter-left

  Gwyliwch @hwbtv nos Sul am 16:50. Cewch weld Aduniad @s4cariad yn @nantgwrtheyrn1 a hefyd llawer o bobl a siopau ym Mhwllheli. Recordiwch!

  Posted 12 months ago.
 • G5wnt95r_normal

  My weekly reliance on subtitles - @hwbtv #fb

  Posted 12 months ago.
 • 41806_170400506406204_1622342719_q
  Hwb Balloon-facebook-left

  Hei, ymunwch gyda ni heddiw am 16.50 ar S4C ! Brychan Llyr sydd ar ein soffa prynhawn yma. / Hey, join us this afternoon from 16.50 on S4C . Brychan Llyr will be on the sofa this afternoon! :)

  Posted 12 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  Hey, join us this afternoon from 16.50 on @s4c . Brychan Llyr will be on the sofa this afternoon! :)

  Posted 12 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  Hei, ymunwch gyda ni heddiw am 16.50 ar @s4c ! Brychan Llyr sydd ar ein soffa prynhawn yma :)

  Posted 12 months ago.
 • Hwb-logo-twitter_normal
  Hwb HwbTV Balloon-twitter-left

  @mrspanad Paid a phoeni!Mae'r cwbl ar http://t.co/F89ZgJSXml a'n tudalen Youtube! | Don't worry it's all on http://t.co/F89ZgJSXml & Youtube

  Posted 12 months ago.
 • Square_avatar_90pixels_normal
  Diane Owen Tahl Balloon-twitter-left

  Helpwch! Nabod siaradwyr Cymraeg yn ardal Washington DC/Virginia/Maryland â phlant bach? Ffrind yn moyn dechrau cylch meithrin. RT plis.

  Posted 12 months ago.
 • 48885_1613945725_620267714_q

  Dafydd Iwan ar hwb heddiw hwreeeeeee

  Posted about 1 year ago.
 • 157787_1349216964_621733617_q

  Pwy 'sy gwestai ar rhaglen heddiw, tybed?

  Posted about 1 year ago.
 • 7158a1e60520aa0322be86c7187f9105_normal
  Bethan Gwanas BethanGwanas Balloon-twitter-left

  Nabod rhieni( efo plant bach) yn ardal Tywyn sy isio dysgu Cymraeg? http://t.co/zJRCO750hW

  Posted about 1 year ago.
 • 7158a1e60520aa0322be86c7187f9105_normal
  Bethan Gwanas BethanGwanas Balloon-twitter-left

  Nabod rhieni (efo babis) yn ardal Bermo sy isio dysgu Cymraeg? Cwrs yn dechra 1.00 heddiw, theatr y Ddraig - efo fi! http://t.co/SMy0hUi8qg

  Posted about 1 year ago.
 • 370760_100002930191909_132845287_q

  The first I heard of Hwb was two weeks ago. I'm a new learner and I think the show is brilliant.. Nia mentions downloading programme notes - where from please? On the Hwb website resources frame you can download only lessons 1-26.

  Posted about 1 year ago.

Upcoming events

 • 26th January 2015
  • - Wrexham Learners Night
  • - Cardiff Weekly Conversation
  • - Abertawe: Dosbarthiadau Yoga
  • - Pontypridd SaySomethinginWelsh.com learners group
  • - Caerdydd-Bore Coffi
  • - Caerdydd Clinig Iaith/Help
  • - Taith i Sioe Jonathan
  • - Clonc yn y Cwtch
  • - Caerdydd-Seiclo yn y Bae/Cycling in the Bay
  • - Caerdydd-Clinig Iaith
  • - SSiW Caerdydd
 • 27th January 2015
  • - Derby Practice Group
  • - Llandeilo Siarad Sionc
  • - CYD Llanbed (Lampeter) 11.30 - 12.30 - Coffee and Tea
  • - Caerdydd-Bore Coffi a Chlonc Menter Caerdydd Coffee and a Chat Morning
  • - Llambed / Lampeter, Coffee (or a pint!) and chat
  • - Oswestry Meetup
  • - Caerdydd-Bore Coffi a Chlonc Menter Caerdydd Coffee and a Chat Morning
 • 29th January 2015
  • - London - Cylch Siarad
  • - Penlan - coffee morning
  • - CYD Aberystwyth (Clwb C)
  • - CYD Aberystwyth (Clwb C)